Over ons > GOK

GOK

Het decreet betreffende GOK, gelijke onderwijskansen, beoogt het realiseren van optimale ontwikkeling- en leerkansen voor alle leerlingen, het vermijden van discriminatie en uitsluiting, maw het herbevorderen van de sociale samenhang.
Op basis van een grondige beginsituatie analyse, hebben we tijdens de eerste GOK-cyclus (2005-2008) het gelijke kansenbeleid toegespitst op de thema’s: “Preventie en remediëren van ontwikkeling- en leerachterstand” en “Taalvaardigheid”.

Wetenschappelijk onderzoek heeft het verband aangetoond tussen taalbeheersing en leerrendement. Elke leerling heeft er baat bij haar/zijn taalvaardigheid te verhogen en dit niet enkel als sleutel tot succesrijk verwerven en verwerken van leerstof, maar ook in het sociaal functioneren. Zeker voor de leerlingen van het Lucernacollege, waarvoor geldt dat een merendeel van de leerlingenpopulatie uit een taalgemengde of anderstalige omgeving komt, is een goed uitgebouwd GOK-beleid een hele uitdaging.

Het Lucerna team gelooft erin dat in het onderwijs goede samenwerking van leerling – ouders – leerkrachten onontbeerlijk is. De leerlingbegeleiders, onze grootste troef, vormen de belangrijkste schakel tussen deze. Zij worden ondersteund door de “externe leerlingencoaches”: een groep enthousiaste studenten die wekelijks op woensdagnamiddag of in het weekend vrijwillig samenkomen met onze leerlingen. Ze overlopen samen de leerstof van die week, geven uitleg bij het huiswerk. Voor de tijd die nog rest plannen ze een leuke activiteit, mede om de motivatie van de leerlingen op het hoogste niveau te houden.
Kortom, de leerlingen kunnen rekenen op een warm onthaal, een glimlach en een luisterend oor.

De eerste GOK-cyclus is met een positieve evaluatie afgesloten, het Lucernateam is volle moed aan het werken voor de tweede cyclus.