Over ons > MOS-werking

MOS-werking

Wij hebben onze school klaargemaakt tot MOS-school. Hieronder vind je ons recept…

  1. Voorverwarm je oven op 180° en stop je directie erin Op deze manier hebben we hen warm gemaakt om met de school in te stappen in het MOS-project. De eerste ‘officiële’ stap die we hebben gezet is de ondertekening van de milieubeleidsverklaring door de directie. Dit wil zeggen dat het Lucerna College te Genk het engagement is aangegaan om MOS vorm te geven in de school.
  2. Benodigde ingrediënten Groene leerkrachten, leerlingen, onderhoudspersoneel, … Voeg al deze ingrediënten samen en je hebt onze milieuwerkgroep. Deze groep heeft als doel de school milieuvriendelijker en milieubewuster te maken. Door acties met de hele school draagt iedereen zijn steentje bij.
  3. Welk sausje doe je erbovenop? Onze school werkt rond verschillende thema’s: afvalpreventie, energie, natuur op school, verkeer en water. Enkele voorbeelden: brooddozen i.p.v. aluminiumfolie, sorteren van afval, planten in de klas, lichten doven tijdens de speeltijd, regenwater opvangen om de schoolborden mee te wassen, bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie,…. Bovendien houden we ook ieder jaar een milieu- en gezondheidsweek en nemen we deel aan de Dikke Truiendag!
  4. Met champignons, room en kruiden! De milieuwerkgroep stelt ieder jaar een actieplan samen met de prioriteiten voor het ganse schooljaar: welke acties doen we in de school, op welke manier werken we daar ook in de klassen aan en welke schakels brengen we een bezoekje om nog meer te weten te komen?
  5. Was het lekker? Terwijl we het Lucerna College tot MOS-school maken is het zinvol om telkens stil te staan en te kijken naar wat we bereikt hebben. Dit kunnen we doen aan de hand van de zelfevaluatie die MOS ontwikkeld heeft.
  6. Dan val je in de prijzen! Al twee schooljaren lang heeft onze school op haar eigen manier concreet gestalte gegeven aan MOS en op een creatieve manier vooruitgang gemaakt op vlak van milieuzorg. Hiervoor hebben we al 2 MOS-deelnamelogo’s behaald en streven we dit jaar naar het 3de logo!