Over ons > VOET-projecten

VOET-projecten

Het Lucerna College, opgericht om de doorstroom van allochtone jongeren in het hoger onderwijs te vergroten, gaat met het hele team het hele schooljaar werken aan de uitvoering van de VOET-doelstellingen.

Waterproject

Wij willen onze leerlingen bewust maken van de milieuproblematiek. Als school hebben we dit jaar gekozen om rond water te werken samen met de leerlingen.
Tijdens diverse projecten leren leerlingen met elkaar samenwerken, zelf op onderzoek gaan, verschillende informatiekanalen gebruiken, de verkregen informatie verwerken, milieubewust omgaan met de omgeving. Op deze manier wordt de leerstof persoonlijk én in groepsverband op een praktische manier verwerkt.

Dikke truiendag

De leerlingen worden zich bewust dat ze met een kleine inspanning en gedragsaanpassing hun ecologische voetafdruk kunnen beperken zonder verlies van comfort.

Studiekeuze

Ouderbijeenkomst voor ouders van leerlingen van zowel de eerste als de tweede graad waarbij de structuur van het Secundair Onderwijs en Hoger Onderwijs wordt uitgelegd. Er wordt de nadruk gelegd op het belang van studiekeuze. Deze uitleg wordt aangevuld met een getuigenis van een leerlingencoach.

Gezondheidsweek

In de loop van deze gezondheidsweek willen we de leerlingen zowel op een theoretische als op een praktische manier in contact brengen met de thema’s: gezonde voeding, hygiëne (zowel persoonlijk als algemene), ehbo, gezond bewegen.

Democratieweek

Uit de enquêtes blijkt dat zowel leerlingen als leerkrachten de projectweek over nagenoeg de hele lijn als leuk en leerrijk evalueren.
Deze week wordt zodanig georganiseerd dat de leerlingen ook actief worden betrokken bij de organisatie van de projectweek. Zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vak, wordt de democratieweek over het algemeen als heel geslaagd ervaren.